KVKK Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, TEKNOMAX® markası ile hizmet veren Tekno Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd.Şti.’nin (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket ettiği hallerde, kişisel verilerinizin toplanma, işlenme, saklanma, korunma ve imha süreç, şekil ve amaçları kapsamındaki haklarınıza ilişkin bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

Veri Sorumlusu Tekno Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. 
Adres :  Kayışdağı Mh. Akyazı Cd. No:95/1 Ataşehir / İSTANBUL
Mersis No. :  0836007005100011
Ticaret Sicil No.  :  356770
Telefon :  +90 (850) 885 51 00
Web sitesi  :  www.teknomax.com.tr

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgiye “TEKNOMAX Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, Saklanması Ve İmhası Politikası”ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz. Politika’ya erişmek için tıklayınız.

1.    Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi Kanun’un maddelerine uygun olarak ve aşağıdaki amaçlarla işleyebilmekteyiz:

 • Sözleşmelerin müzakeresi, akdedilmesi ve ifası,
 • Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, satış ve iade süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,
 • Ürünlere ilişkin deneme sürümlerinin sağlanması,
 • Ürün ve hizmetlerimizdeki problemlerin çözülmesi, hata ve sorunların tespit edilmesi ve giderilmesi,
 • Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,
 • Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması,
 • Yeni veya mevcut ürün, hizmet, kampanya ve promosyonların duyurulması, satış, pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetler hakkında gerekli eğitim ve bilgilendirmelerin verilebilmesi,
 • Pazar araştırması yapılması,
 • İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi,
 • Ürün, hizmet, servis ve abonelik bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi,
 • İrtibat/iletişim sağlanması,
 • Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • İşbirliği yapılan firmalar, tedarikçiler, iş ortakları ve hizmet alınan firmalarla olan ticari ilişkilerin yürütülmesi,
 • İşbirliği çerçevesinde raporlama yapılması,
 • İş ortaklığı başvuru sürecinin değerlendirilmesi,
 • Ticari faaliyetlerimize ilişkin strateji geliştirme, planlama, yönetim, yürütme, denetleme ve iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ticari faaliyetlerimizi yürütmeye devam etmek maksadıyla iletişim bilgilerinizin güncellenmesi, güncel bilgilerinizin işbirliği yaptığımız firmalar, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve hizmet aldığımız firmalara sağlanması,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından düzenlenen etkinliklerde/eğitimlerde katılımcı kaydının oluşturulması, sertifikaların/katılım belgelerinin düzenlenmesi, ödül/hediye sahiplerinin belirlenmesi ve ödül/hediyelerin teslimi,
 • Yazılım, sistem ve internet sitelerimizin güvenliğinin sağlanması ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Sosyal medya ve iletişim süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • İnternet sitesi üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İnternet sitelerimizde ziyaretçilerimizin tecrübesini iyileştirmek, talep ve sorunları tespit etmek ve aramalarını hızlı sonuçlandırmak amacıyla çerezlerin yönetilmesi,
 • İnternet sitelerimizin kullanım analizi,
 • Bulut ve sanal sunucu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, kurulum, güncelleme, bakım ve yedekleme faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş görüşmelerinin yürütülmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi,
 • İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması,
 • Şirket çalışanlarının iş sözleşmelerinden doğan asıl ve yan haklardan yararlandırılması, performansının ve çalışmalarının değerlendirilmesi,
 • Acil durumlarda çalışanların yakınlarına ulaşılması,
 • Çalışanlara kullanıcı hesabı açılması, şirket içi kimlik ve yemek kartı verilmesi,
 • Çalışanların eğitimlere katılım ve sertifika kayıtlarının oluşturulması,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Bina ve tesislerimizin iç ve çevre güvenliğinin sağlanması,
 • Kişisel veri envanterinin oluşturulması,
 • Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikâyet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.

2.     Veri İşlemeye Yönelik Hukuki Sebeplerimiz Nelerdir ?

Kişisel verileriniz; Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, Şirket ile aranızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, Şirketin hakkını tesis etmesi, savunması ve koruması için zorunlu olması, Şirketin meşru menfaatini yerine getirmesi için zorunlu olması ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz; Kanun’un 6. maddesinde belirtilen ilgili kişinin açık rızasının bulunması, kanunlarda öngörülmesi, sağlığa ilişkin veriler için sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

3.    İşlediğimiz Kişisel Veriler Nelerdir ?

İşbu aydınlatma metninde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla, aşağıdaki kişisel verilerinizi işliyoruz:

 • Ad, soyad, TCKN, pasaport no, imza, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, baba adı, nüfus cüzdanı seri numarası, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği ve ehliyet fotokopileri dahil kimlik bilgileriniz,
 • E-Posta, telefon numarası, cep telefonu, sosyal medya hesapları dahil iletişim bilgileriniz,
 • İş adresi ve İkamet adresi bilgileri ve konum bilgileriniz,
 • Vergi dairesi, Vergi no, Mersis no, ticaret unvanı, faaliyet konusu ve hukuksal olarak erişimine mani bulunmayan diğer mali sicil bilgileriniz,
 • İş başvurusu sürecinde CV’ler, özgeçmiş bilgileri, iş başvuru formu, iş mülakatlarında ilettiğiniz geçmiş eğitim ve meslek bilgileri, meslek içi eğitim bilgileri, kurs, sertifika ve diploma bilgileri, transkript bilgileri, sahip olunan referans bilgileri dahil mesleki deneyim bilgileriniz, askerlik durumu bilgileriniz ve dernek ve vakıf üyeliği bilgileriniz;
 • Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, müşteri talep ve şikayet bilgileriniz dahil müşteri işlem bilgileriniz;
 • İcra bilgileri, sözleşmeler, vekaletnameler dahil hukuki işlem bilgileriniz;
 • Giriş-çıkış kayıtları, işyerinin ve sistem odalarının CCTV kayıtları dahil fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz;
 • Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler dahil risk yönetimi bilgileri;
 • Fotoğraf, video, ses kaydı dahil görsel ve işitsel kayıtlarınız;
 • IP adres bilgisi, Şirket interneti ve sistemleri üzerinde gezinti bilgileri, şifre, parola, erişim kayıtları bilgileri, log kayıtları dahil işlem güvenliği bilgileriniz;
 • Hesap numarası, IBAN, borç-alacak bilgisi, vade bilgileriniz dahil finansal bilgileriniz;
 • Çerez kayıtları dahil pazarlama bilgileriniz;
 • Aile üyeleri bilgileriniz.

4.    İşlenen Kişisel Verilerinizi Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, yukarıda 1. maddede belirttiğimiz amaçlar kapsamında ve Kanun ve kişisel verilere ilişkin yürürlükte bulunan diğer emredici mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde veya yurt dışındaki aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılabilmektedir:

 • İşbirliği yapılan firmalar
 • İş ortakları
 • Hizmet alınan firmalar
 • Müşteriler
 • Pay sahipleri
 • Şirket yetkilileri
 • Tedarikçiler
 • Danışmanlar
 • Denetim firmaları
 • Bankalar ve finans kuruluşları
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına
 • Yargısal mercilere
 • Hukuken yetkili kişilere

5.    Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemler İle Topluyoruz ?

Kişisel Verilerinizi, Kanun’un ve ilgili sair mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak otomatik ve otomatik olmayan kanallar üzerinden yazılı, sözlü, elektronik yollardan, görüntü/ses kaydı veya fiziksel olarak yüz yüze görüşmeler şeklinde aşağıda belirtilen yöntemler ile topluyor ve işliyoruz:

 • E-Posta
 • SMS ve haberleşme uygulamaları
 • Telefon
 • Faks
 • Kartvizit
 • İnternet sitelerimiz
 • Mobil uygulamalarımız
 • Sözleşme, başvuru ve diğer formlar
 • Anketler
 • Yüz yüze görüşmeler

6.    Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Veri Sahibi olarak Şirketimize başvurarak kendinizle ilgili;

 • Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda, aşağıdaki linke tıklayarak edinebileceğiniz formu Türkçe doldurarak, taleplerinizi; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla Şirketimize iletebilirsiniz.

Yazılı başvurularda, ıslak imzalı formu, şirketimizin “Kayışdağı Mh. Akyazı Cd. No:95/1 Ataşehir / İSTANBUL” adresine noter aracılığıyla gönderebilir veya aynı adrese bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen diğer yollarla (elektronik olarak) yapılacak başvurularda, formu doldurup, aşağıda belirtilen adreslerimize gönderebilirsiniz:

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
E-Posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Kimliğinizi tevsik edici belgelerin, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, bu hakkınızı vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi zorunludur.

Form ile gönderilen talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvuruda; bilgilerin eksik veya yanlış paylaşılması, talebin açık ve anlaşılır bir şekilde dile getirilmemiş olması, talebi destekleyici nitelikteki belgelerin hiç veya gereği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan başvurularda vekaletname suretinin eklenmemesi gibi durumlarda, taleplerinizi karşılamakta güçlük yaşayabiliriz ve araştırma sürecinde gecikmeler olabilir. Bu nedenle haklarınızın kullanımında bu hususlara riayet etmeniz önem arz etmektedir. Aksi durumda yaşanacak gecikmelerden şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Hatalı, gerçeğe/hukuka aykırı, kötü niyetli başvurular karşısında şirketimizin yasal hakları saklıdır.


TEKNO BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Kayışdağı Mh. Akyazı Cd. No:95/1 ATAŞEHİR / İSTANBUL

[email protected]

+90 (850) 885 51 00

© 2024 TEKNO Bilgisayar Yazılım Hiz. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır.

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için çerez dosyaları kullanmaktayız. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.