Teknomax Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

İşbu TEKNOMAX® Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ("Lisans Sözleşmesi"), ilgili ortamlar, basılı belgeler ve elektronik belgeler dahil olmak üzere, bu Lisans Sözleşmesi ile birlikte verilen, TEKNOMAX® yazılım ürünü ("Yazılım Ürünü") için TEKNO BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ile tarafınız (gerçek kişi veya yasalar çerçevesinde tüzel kişi olarak sizi ifade eder, işbu Lisans Sözleşmesi'nde "Siz" olarak anılacaktır.) arasında yapılan yasal bir sözleşmedir. Yazılım Ürünü ayrıca, ilgili öğelere ayrı bir lisans sözleşmesi veya kullanım koşulları eşlik etmediği sürece, Yazılım Ürünü'nün ilk kopyasını aldığınız tarihten sonra TEKNO BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.'nin Size sağlayacağı veya Sizin için kullanılabilir duruma getireceği Yazılım güncelleştirmelerini, eklenti bileşenleri, web hizmetleri ve/veya eklerini içerir. Yazılım Ürünü'nü yüklemeniz, kopyalamanız, indirmeniz/yüklemeniz, kendisine erişim sağlamanız ya da kullanmanız işbu Lisans Sözleşmesi hükümlerine tabi olmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir. İşbu Lisans Sözleşmesi hükümlerini kabul etmiyorsanız, Yazılım Ürünü'nü yüklemeyin, kullanmayın veya ona erişmeyin; bunun yerine, Yazılım Ürünü'nü satın aldığınız yere iade etmeniz gerekir.

YAZILIM ÜRÜNÜ LİSANSI

Yazılım Ürünü, telif hakkı yasaları ile 556 sayılı ve 27 Haziran 1995 tarihli Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Ticaret Kanunu ile diğer fikir eserleri yasaları ve anlaşmaları ile birlikte uluslararası telif hakları anlaşmaları ile korunmuştur. Yazılım Ürünü'nün lisansı verilmekte, satışı yapılmamaktadır.

1. LİSANS VERME

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin bu bölümünde Yazılım Ürünü'nü yükleme ve kullanma konularıyla ilgili genel haklarınız açıklanmıştır. Bu bölümde açıklanan lisans hakları bu Lisans Sözleşmesi'nin diğer hüküm ve koşullarına tabidir.

a) Yazılım Ürününü Yüklemek ve Kullanmak için Genel Lisans Hakkı
Yazılım Ürünü'nü en fazla 1 (BİR) adet bilgisayara, aygıta, iş istasyonuna, terminale ya da başka bir dijital, elektronik veya analog aygıta ("Aygıt") yükleyebilir ve buradan kullanabilirsiniz. Yalnızca yedekleme yapmak amacıyla Yazılım Ürünü'nün bir kopyasını taşınabilir bir aygıta (Disket, CD, Yedekleme Ünitesi vb...) alabilirsiniz. Bunun dışında Yazılım Ürünü'nü çoğaltamaz veya başka bir aygıta kopyalayamazsınız. Yazılım Ürünü'nün lisansı birden fazla kişi tarafından kullanılarak paylaşılamaz.

b) Ağ Kullanımı için Lisans Hakkı
Yazılım Ürünü'nü yalnızca yukarıda belirtilen koşullara uygun biçimde yüklemiş olduğuz aygıt üzerinde kullanabilirsiniz. Yazılım Ürünü'ne yüklendiği aygıt dışında başka bir aygıttan veya Terminalden erişemez ve kullanamazsınız.

c) Ortam Öğeleri için Lisans Hakkı
Yazılım Ürünü, fotoğraflar, küçük resimler, animasyonlar, ses, müzik ve video klipleri (bir arada "Ortam Öğeleri" olarak tanımlanır) içerebilir. Burada bahsi geçen Ortam Öğelerini hiçbir şekilde değiştiremez, kopyalayamaz, web sitelerinizde, yazılım ürünlerinizde ve dokümantasyonlarınızda kullanamaz ve satamazsınız.

d) Hakların Aidiyeti
İşbu Lisans Sözleşmesi'nde size verildiği açıkça belirtilmeyen tüm haklar TEKNO BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.'ne aittir.

2. DİĞER HAKLARIN VE SINIRLAMALARIN TANIMLARI

a) Akademik Sürüm Yazılımı
Yazılım Ürünü'nün "Akademik Sürüm" olarak belirtilmiş olması durumunda, Yazılım Ürünü'nü kullanabilmeniz için "Yetkin Kullanıcı" olmanız gerekir. Yetkin Kullanıcı değilseniz, işbu Lisans Sözleşmesi nezdinde hiçbir hakkınız yoktur. Yetkin Kullanıcı olup olmadığınızı öğrenmek için Kayışdağı Mh. Akyazılı Cd. No:95/1 ATAŞEHİR/İSTANBUL adresindeki TEKNO BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Merkezi'ne danışabilirsiniz.

b) Kopya Koruması
Yazılım Ürünü, yetkisiz kopyalanmaması için kopya koruması teknolojisi içerebilir veya Aygıt'ta kullanılabilmek için özgün ortamın bulunmasını gerektirebilir. Yazılım Ürünü'nün izinsiz kopyasını almak veya Yazılım Ürünü'nde kullanılan kopya koruması teknolojisini aşmak yasalara aykırıdır.

c) Yeniden Satılamaz Yazılım
Yazılım Ürünü yeniden satılamaz ya da bir değer karşılığında bir başkasına devredemezsiniz.

d) Ters Mühendislik, Derlemeyi Açma ve Birleştirici Kodu Açma Hakkındaki Sınırlamalar
İşbu sınırlamaya bağlı olmaksızın, ilgili yasa hükümlerince açıklıkla izin verilen durumlar dışında, Yazılım Ürünü üzerinde ters mühendislik işlemi yapamaz, derlemesini veya birleştirici kodunu açamazsınız.

e) Bileşen Parçalarının Ayrılması
Yazılım Ürünü'ne, tek bir ürün olarak lisans verilmektedir. İşbu Lisans Sözleşmesi tarafından izin verildiği açıkça belirtilmediği sürece bileşen parçaları tek bir Aygıt dışında kullanılmak üzere ayrılamaz.

f) Ticari Markalar
İşbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi tarafınıza, TEKNO BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.'nin hiçbir ticari markasına veya hizmet markasına ilişkin herhangi bir hak vermez.

g) Kiraya vermeme veya ticari amaçlarla ana makine hizmetleri vermeme. Yazılım Ürünü'nü üçüncü taraflara kiralayamaz, ödünç veremez veya Yazılım Ürünü'yle beraber ticari amaçlarla ana makine hizmetleri veremezsiniz.

h) Destek Hizmetleri 

TEKNO BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ., size Yazılım Ürünü'ne ilişkin destek hizmetleri sağlayabilir ("Destek Hizmetleri"). Destek Hizmetleri'nin kullanımı, "çevrimiçi" belgelerde, kullanım kılavuzunda veya TEKNO BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. tarafından sağlanan diğer malzemelerde tanımlanan TEKNO BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. ilkelerine ve programlarına tabidir. Destek Hizmetleri'nin bir parçası olarak tarafınıza verilen bütün tamamlayıcı yazılım kodları, Yazılım Ürünü'nün parçası kabul edilir ve işbu Lisans Sözleşmesi koşullarına ve hükümlerine tabidir. TEKNO BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.'nin, Destek Hizmetleri'nin bir parçası olarak TEKNO BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.'ne vermiş olduğunuz teknik bilgileri, ürün destekleme ve geliştirme dahil olmak üzere, kendi ticari amaçları için kullanabileceğini kabul etmiş bulunuyorsunuz. TEKNO BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. bu teknik bilgileri, kimliğinizi açıklayacak biçimde kullanmayacaktır.

i) Yazılımın Devri
Yazılım Ürünü'nü hiç bir şekilde başkasına veya üçüncü kişilere devredemez, kiralayamaz ve satamazsınız.

j) Sona Erme
Diğer hakların saklı kalması kaydıyla, işbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi koşullarına ve hükümlerine uymamanız durumunda, TEKNO BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ., bu Lisans Sözleşmesi'ni sona erdirebilir. Böyle bir durumda, Yazılım Ürünü'nü ve bileşen parçalarının tüm kopyalarını yok etmeniz gerekir.

3. YÜKSELTMELER

Standart Yazılım Ürünü
Yazılım Ürünü yükseltme olarak işaretlenmişse, Yazılım Ürünü'nü kullanabilmek için, TEKNO BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. tarafından yükseltmeye uygun olduğu belirtilmiş ürünün kullanım lisansına sahip olmanız gerekir. Yükseltme olarak işaretlenmiş bir Yazılım Ürünü, yükseltme hakkınız için esas alınan ürünün yerine geçer veya söz konusu ürünü tamamlar (ve önceki halini kullanılamaz yapabilir). Yükseltme sonucunda oluşan ürünü, yalnızca işbu Lisans Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak kullanabilirsiniz. Yazılım Ürünü'nün, lisansını tek bir ürün olarak almış olduğunuz yazılım programları paketinin bir bileşeninin yükseltmesi olması durumunda, Yazılım Ürünü ancak söz konusu tek ürün paketinin parçası olarak kullanılabilir, birden fazla Aygıt'ta kullanılmak üzere ayrılamaz.

4. FİKİR HAKLARI

(Yazılım Ürünü'nün içerdiği görüntüler, fotoğraflar, animasyonlar, videolar, sesler, müzikler, metinler ve "küçük uygulamalar" dahil olmak üzere) Yazılım Ürünü'nün, beraberinde verilen basılı malzemenin ve Yazılım Ürünü'nün bütün kopyalarının içerdiği ve bunlara ilişkin tüm mülkiyet ve fikir hakları TEKNO BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ' ne aittir. Yazılım Ürünü'nde bulunmayan ancak Yazılım Ürünü'nün kullanımı ile erişim sağlanabilen içerikle ilgili tüm mülkiyet ve fikir hakları, ilgili içerik sahiplerinin mülkiyetindedir ve ilgili telif hakları veya fikir hakları yasaları ve uluslararası anlaşmalarıyla korunmuş olabilir. İşbu Lisans Sözleşmesi, bu içeriğin kullanımı ile ilgili olarak, size hiçbir bir hak vermez. Bu Yazılım Ürünü yalnızca elektronik biçimde verilmiş olan belgeler içerdiği takdirde; söz konusu elektronik belgelerin bir kopyasını yazdırabilirsiniz. Yazılım Ürünüyle birlikte verilen basılı malzemeleri hiçbir surette kopyalayamazsınız.

5. YEDEKLEME KOPYASI

İşbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi hükümleri uyarınca, Yazılım Ürünü'nün bir kopyasını yükledikten sonra, Yazılım Ürünü'nün TEKNO BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. tarafından üzerinde verildiği özgün ortamı yalnızca arşivleme veya yedekleme amacıyla saklayabilirsiniz. Yazılım Ürünü'nü Aygıt'ta kullanabilmek için özgün ortam gerekiyorsa, yalnızca arşiv ve yedekleme amacıyla Yazılım Ürünü'nün bir kopyasını alabilirsiniz. İşbu Lisans Sözleşmesi'nde açıkça belirtilmediği sürece, Yazılım Ürünü'nün ve beraberinde verilen basılı malzemelerin kopyasını oluşturmanıza izin verilmez.

6. İHRACAT SINIRLAMALARI

Yazılım Ürünü'nün TÜRKİYE kaynaklı olduğunu kabul etmiş bulunuyorsunuz. TÜRKİYE ve diğer hükümetlerin son kullanıcı, son kullanım ve hedef kısıtlamaları ile beraber TÜRKİYE İhracat Yönetimi Düzenlemeleri dahil Yazılım Ürünü için geçerli olan ilgili bütün ulusal ve uluslararası kanunlara uymayı kabul ediyorsunuz.

7. GARANTİ VERİLMEMESİ/TEKEFFÜLLERİN KALDIRILMASI

BURADA BAHSİ GEÇEN SINIRLI GARANTİ VE TEKEFFÜL, (varsa) BELGELERDE VE AMBALAJDA YERALAN DİĞER GARANTİ VE TEKEFFÜLLERİN YERİNE GEÇMEK ÜZERE VERİLMİŞ OLUP, TARAFINIZA VERİLEN TEK GARANTİDİR. İlgili yasalar çerçevesinde izin verilen azami ölçüde TEKNO BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. ve bayileri size, Yazılım Ürünü'nü ve (varsa) ilgili destek hizmetlerini olduğu gibi ve tüm HATALARI İLE BİRLİKTE vermekte olup, Yazılım Ürünü'ne ve destek hizmeti sağlama ya da eksikliğine ilişkin, ticari olarak satılabilirlik, belli bir amaca uygunluk, verilen yanıtların ve sonuçlarının doğruluğu veya eksiksiz olması, gereken dikkatin ve İşçiliğin sarf edildiği, virüs bulunmaması, herhangi bir ihmalin bulunmadığı ile ilgili herhangi bir zımni garanti, tekeffül veya koşul dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırIı olmamak kaydıyla, açıkça veya zımnen ya da mevzuat gereği olan tüm diğer garanti, tekeffül ve koşulların KALDIRILDIĞINI İşbu belge ile beyan eder. Ayrıca yazılım ürünü ile ilgili olarak hiçbir kullanım ve mülkiyet hakkı, zilyetlik, yapılan tanımlara uygunluk veya, herhangi bir telif hakkının ihlal edilmediği koşulu ve garantisi bulunmamaktadır.

8. ARIZİ, NEDEN OLUNAN/DOLAYLI VE DİĞER BAZI ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASI

TEKNO BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ VEYA BAYİLERİ, KUSUR, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), KUSURSUZ SORUMLULUK, SÖZLEŞMEYİ İHLAL VEYA TEKNO BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. VEYA HERHANGİ BİR BAYİNİN TEKEFFÜL VEYA GARANTİYİ İHLALİ DURUMUNDA VE ZARARIN OLUŞABİLECEĞİ OLASILIĞINDAN DAHA ÖNCEDEN HABERDAR EDİLMİŞ OLSALAR DAHİ, YAZILIM ÜRÜNÜ'NÜN KULLANIMINDAN VEYA KULLANIMIYLA İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN, DESTEK HİZMETLERİNİN SUNULMASINDAN YA DA SAĞLANMAMASINDAN VEYA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ'NİN HÜKÜMLERİNDEN DOĞAN HERHANGİ BİR ÖZEL, RASTLANTISAL, DOLAYLI VEYA DOLAYSIZ VAKİ HİÇBİR ZARARDAN SORUMLULUĞU (KAR KAYBI, GİZLİ VEYA BAŞKA BİLGİLERİN KAYBI, İŞİN DURMASI, ŞAHISLARA ZARAR VERİLMESİ, ÖZEL, KİŞİYE AİT BİLGİNİN GİZLİLİĞİNİN KAYBOLMASI, İYİNİYET VEYA MAKUL DİKKATİN GÖSTERİLMEMESİ DAHİL HERHANGİ BİR ÖDEVİN/ BORCUN YERİNE GETİRİLMEMESİNDEN DOĞAN, İHMAL VE HER NASIL OLURSA OLSUN MADDİ KAYIP VEYA DİĞER ZARAR VE ZİYAN DAHİL OLMAK ÜZERE) İLGİLİ YASALAR ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE KALDIRILMIŞTIR.

9. SORUMLULUKLARIN VE TAZMİNATLARIN SINIRLANDIRILMASI

TEKNO BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. hatalı donanım veya hatalı kullanım dolayısı ile meydana gelebilecek zarar veya ziyanlara ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmez. Herhangi bir zarar veya ziyanı karşılamaz veya sattığı Yazılım Ürünü'nü geri almaz.
Çok düşük ihtimalle de olsa gelişmiş herhangi bir yazılım ürününde olabileceği gibi işbu Lisans Sözleşmesinde bahsi geçen Yazılım Ürünü'nde de hatalara rastlanabilir. Bu gibi durumlarda TEKNO BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. hatayı gidermekle ve teslim edildiği andaki işlevini doğru olarak göreceği şekle teknik olarak getirmekle yükümlüdür. TEKNO BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. bunun haricinde herhangi bir doğrudan veya dolaylı sorumluluk üstlenmez; programların hatalı çalışması neticesinde oluşabilecek herhangi bir zarar veya ziyanı karşılamaz veya sattığı ürünü geri almaz. Herhangi bir nedenle TEKNO BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Yazılım Ürünü'nde rastlanan teknik hatayı gideremezse yükümlülüğü sadece ilgili program modülünü (Yazılım Ürünü'nün ilgili bölümü) geri almaktan ibarettir.
Yukarıda bahsi geçen durumlar dışında meydana gelebilecek herhangi bir hataya karşı TEKNO BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. doğrudan veya dolaylı olarak sorumluluk üstlenmez; Yazılım Ürünü'nün kullanımı neticesinde oluşabilecek herhangi bir zarar veya ziyanı karşılamaz veya sattığı Yazılım Ürünü'nü geri almaz.

10. SÖZLEŞMENİN TÜMÜ

İşbu Son Kullanıcı Linans Sözleşmesi, (Yazılım Ürünü ile birlikte verilen bu Lisans Sözleşmesi'nde yapılan değişiklikler ve ekler dahil olmak üzere) tarafınızla TEKNO BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ arasında Yazılım Ürünü'ne ve (varsa) destek hizmetlerine ilişkin sözleşmenin tümüdür ve Yazılım Ürünü ile işbu Lisans Sözleşmesi kapsamındaki diğer konulara ilişkin olarak önceden ya da aynı anda yapılmış sözlü veya yazılı iletişimleri, önerileri ve taahhütleri geçersiz kılıp bunların yerine geçer. Destek hizmetleriyle ilgili TEKNO BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. ilkeleri ve programları hükümlerinin işbu Lisans Sözleşmesi hükümleri ile çelişmesi durumunda, işbu Lisans Sözleşmesi'nin hükümleri geçerlidir.


TEKNO BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Kayışdağı Mh. Akyazı Cd. No:95/1 ATAŞEHİR / İSTANBUL

[email protected]

+90 (850) 885 51 00

© 2022 TEKNO Bilgisayar Yazılım Hiz. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır.

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için çerez dosyaları kullanmaktayız. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.